poniedziałek, 5 września 2016

Wpływ białka zwierzęcego na nasze zdrowie

Pozornie można sądzić, że białko pochodzenia zwierzęcego, że spożywanie mięsa jest bardzo dobrym krokiem pozwalającym na dostarczenie do organizmu odpowiedniej ilości aminokwasów egzogennych, a więc takich, których nasz organizm nie jest w stanie sam wytworzyć. Z jednej strony jest to racja, jest to jak najbardziej prawdziwe stwierdzenie, ale z drugiej strony mamy tutaj pewne małe, ale. Jeśli bowiem mięsa, czyli białka pochodzenia zwierzęcego spożywamy w nadmiernych ilościach, to jest to związane z jednoczesnym spożywaniem pewnej ilości tłuszczu zwierzęcego. Warto dodać, że nie powinniśmy mówić wyłącznie o mięsie, ponieważ białko pochodzenia zwierzęcego, a więc również pewna ilość tłuszczu zwierzęcego to także mleko czy też sery. Wraz z pozytywnie wpływającym na nas białkiem pochodzenia zwierzęcego, wraz z dostarczanymi do organizmu aminokwasami egzogennymi, dostarczamy także inne składniki, które niekoniecznie będą na nas oddziaływać w sposób pozytywny. 

Białko w pożywieniu

Chodzi mianowicie o to, iż produkty pochodzenia zwierzęcego, czyli mięso, sery czy też mleko dostarcza do naszego organizmu również sporo składników powodujących zwiększoną produkcję cholesterolu i to tego złego cholesterolu odpowiedzialnego za takie zjawiska jak odkładanie się płytek miażdżycowych w naszych naczyniach krwionośnych, a finalnie odpowiedzialnych za chorobę niedokrwienną naszego serca. Ktoś mógłby powiedzieć, że w takim razie jesteśmy w pewnym impasie.

Cenne białko

Z jednej strony białko pochodzenia zwierzęcego dostarcza nam aminokwasów egzogennych, których każdy z nas potrzebuje do normalnego funkcjonowania, a z drugiej strony wskazujemy na negatywny wpływ tych produktów pochodzenia zwierzęcego na produkcję cholesterolu w naszych naczyniach krwionośnych. Tak naprawdę musimy powiedzieć, że najlepszym rozwiązaniem jest spożywanie ograniczonej ilości białka pochodzenia zwierzęcego i łączenie go z białkiem pochodzenia roślinnego. Oczywiście owego białka nie może być nazbyt wiele i to jest najbardziej właściwa wskazówka.

sobota, 3 września 2016

Wpływ białka na kondycję naszego serca


Serce to jeden z tych organów w naszym ciele, o który należy zadbać w bardzo szczególny sposób. Jednym z najważniejszych elementów owej dbałości jest nasza codzienna dieta, nasze codzienne plany żywieniowe. Można śmiało powiedzieć, iż owa dieta jest jednym z głównych elementów naszej dbałości o serce i o jego kondycję. O tejże diecie można mówić w wielu różnych słowach, w wielu różnych aspektach, można się o niej rozpisywać godzinami i można ją ustalać pod wieloma różnymi względami. My w tym miejscu nie będziemy dawali przykładów diety zdrowej dla naszego serca, dla jego prawidłowego funkcjonowania, ale chcemy zapytać w sposób szczególny o wpływ spożywanego białka na zdrowie owego najważniejszego dla nas narządu.

Praca serca

Z jednej strony powiemy, iż białko jest bardzo istotnym składnikiem naszej diety, który bardzo mocno wpływa na pracę naszego serca, na prawidłową pracę naszego serca, ale z drugiej strony musimy również zaznaczyć, iż owego białka nie możemy spożywać w nadmiernych ilościach, gdyż w ten sposób po prostu sobie mocno zaszkodzimy. Tak naprawdę białko z naszego pożywienia powinno zaspokajać około 1/5 do 1/4 naszego zapotrzebowania energetycznego. Dzięki takim wartościom, możemy mówić o zapobieganiu chorobom serca i chorobom układu krążenia.

Ważny aspekt

Jednakże to nie wszystko, ponieważ w tym miejscu musimy wskazać na jeszcze jeden bardzo istotny aspekt. Chodzi nam mianowicie o to, iż owa dieta nie może w sobie zawierać zbyt dużej ilości cukrów prostych. To przekreślałoby pozytywny wpływ owej diety na nasz organizm, a w sposób szczególny na pracę naszego serca. Co więcej, owe cukry proste to jeden z głównych powodów występowania różnych chorób związanych z naszym sercem oraz układem krążenia. Zadbajmy, więc o prawidłową ilość białka w naszej diecie, ale jednocześnie też nie zapominajmy o innych składnikach pokarmowych, które także mają ogromny wpływ na nasze zdrowie, mają bardzo duży wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu, na funkcjonowanie naszego serca oraz naszego układu krążenia.